top of page

הרבי: בדרך ההלכה לא ימותו חיילים יהודים במלחמה! ואפילו לא חייל יהודי אחד!

Updated: Jan 1


סיכום: הלכה המדינה, והדרך היחידה שנישאר בחיים, זה להיצמד להלכה, כמו שכתוב: עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר, אורך ימים בימינם ובשמאלם אושר וכבוד.


עקב אי ציוט להלכה עד כה באופן רשמי וברור - וחוסר בגישה של רבנים מורי הוראה של ארגון הקמת הסנהדרין - לקבינט המלחמה, נגרמו החלטות העולים בדם יהודי לשווא.


הנה לכם קטע שבו הרבי מיליובאוויטש מבהיר את מסקנותיו אחרי עיון רב בהלכה למעשה - בהקשר לאיך להתנהג במצב הדומה למצב העכשיוי, הרבי אומר שחייבים להזהיר את האנשים חמש דקות ולהפציץ, ואין שום סיבה להכניס אפילו חייל אחד למצב של פיקוח נפש.


הרבי נכנס לפרטי פרטים של המציאות וצועק את צעקת עם ישראל - ההולכים בדרך התורה וההלכה - שהתורה ממש אומרת לנו דרך בו אף חייל לא צריך למות!יועצי הסנהדרין מבהירים לממשלה בישראל ולכל צבא הרוצה לעזור לישראל עכשיו, שזוהי עמדתנו במצב הנוכחי, ואנו נצמדים לדברי הרבי - ומוחים בשם כל ישראל במי שבממשלה שמייסם כל מדיניות אחרת מדברי הרבי בנדון.


להלכה למעשה: להזהיר חמש דקות לפני ולפוצץ מקומות של סכנה ללא כניסה רגלית של חיילים יהודים. אסור להכניס חיילים למקום סכנה אם לא עשו את הנאמר לעיל קודם לכן.הנה לכם דעתי בקשר לצורך בהקמת הסנהדרין כחלק בקבינט המלחמה:
כמו כן הנה לכם דיונים קודמים עם מועמד לרב ראשי לישראל הרב יהודה חייק שליט"א בקשר לפדיון שבויים ואי הסכמה להפסקת אש תחת התנאים הקודמים בשום פנים ואופן, הנה לכם כל הדיונים:


הלכה למעשה: מותר רק להחזיר שבויים במחיר רגיל, ולא במחיר מוגזם - אסור לשחרר רוצחים תמורת חטופים בשום פנים ואופן.


כאן אנו מביאים את מר בריק שדיבר על המצב הקיים ואיך הדרך הנוכחי היא בלתי אפשרי ולמעשה לא כדאי כלל חייבים לחשב דרך שלא יעלה את המחירים הנוכחים בחיי בני עמנו.
בברכת "ארדוף אוייבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם"

ובברכת "כי להויה המלוכה ומושל בגויים, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והיתה להויה המלוכה"


ובשם שופטי ויועצי הקמת הסנהדרין

הרב יוסף אדרעי,

יועץ הראשי דהקמת הסנהדרין70 views0 comments

Comments


Moshiach News Global Articles: News Updates for the Moshiach Elite Community,

Everything in relation to Moshiach, Redemption, Current Events, Global Peace and Positive Change.

 we hope to keep the dream of peace and respect between all mankind here, please check back from time to time to see what we are discussing and help create the change you want to see in the world by sharing the articles you like.

bottom of page