top of page
RNiGPTu.jpg
שמות יט ו

איגוד בית הועד לחכמים

הדנים בהלכות הנוגעים לבני ישראל ובני נח ולגאומ"ש ומצות שנצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ

וְאַתֶּ֧ם תִּהְיוּ־לִ֛י מַמְלֶ֥כֶת כֹּהֲנִ֖ים וְג֣וֹי קָד֑וֹשׁ אֵ֚לֶּה הַדְּבָרִ֔ים אֲשֶׁ֥ר תְּדַבֵּ֖ר אֶל־בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃

Advisory And Justice Board.png
Sanhedrin logo group besi havaad 2.png
Sanhedrin logo group besi havaad 2.png

WELCOME

The Beis Havaad Lachachamim Page is where Information in regards to the Shoftim of The Sanhdeirn Initiative is placed here you will find details and torah insights and the suggested structure of the sanhdeirn.  

Our 
Story

970d3f3a-cd05-4d67-93c5-322189589b85.jfif
wonder_1674595044856.jpg

The Beit Ha'vaad (Jewish Congressional Center) Alliance has Been Established The First Day Of Rosh Chodesh Adar 1 5782 יום שלישי שהוכפל בו כי טוב א' דראש חודש אדר א' ה'תשפ"ב 

for the purpose of learning more about the redemption and rolling out the commandments as they become available.

 

The Name "Beis Hava'ad" was Recommended By The Honorable Rabbi David Bar Chaim as a mutual correct name for this kind of coalition, And The Beis Hava'ad (Pre-Sanhedrin Jewish Scholars and Advisors Coalition) Has Been Officially Established and launched By Myself (Rabbi Yosef Edery).

8/30/2022

To differentiate and make our organization better identifiable i (Yosef Edery) have added the word לחכמים to the name בית הועד.

בברכה.

יוסף

​​בית הועד לחכמים ™ 2021

light gold background.jpg

Prioritized 10 Points of the Beis Hava'ad Lachachamim:

1. Achieving the Complete Redemption: As Am Yisroel emerges from the years of exile, it is crucial to remember that the "Redemption Way of seeing the world" is not to be taken lightly. The community must strive to cleanse themselves of all misconceptions and aspire to reach the truth.

2. Building Inward: The current governing structures of exile are unlikely to be part of the Redemption process. The Orthodox Jewish Community must work inward to find the "lost sparks of Redemption" within itself to further the mission of Redemption into action.

3. Goals of the Beis Havaad: The Beis Havaad aims to help Am Yisroel move from 87 commandments to 613. It also aims to study and share the teachings of Redemption, make dayanim and honorable rabbis accessible to all, offer a platform for rabbis and advisors to share their wisdom, and lay the groundwork for the establishment of the Sanhedrin and all commandments, which are the gate out of spiritual and physical exile.

4. Resolving Issues Efficiently: The Beis Havaad aims to resolve issues more efficiently and with less heartache, potentially saving lives, compared to relying on the government's justice system.

5. Access for the Noahide Community: The Beis Havaad provides official access for the Noahide community to Jewish leadership for resolving issues and gaining knowledge on correct conduct.

6. Enhancing Connections: The Beis Havaad enhances the activities of other organizations and groups of rabbis by connecting them and providing exposure and networking capabilities. Dayanim, rabbis, and advisors can also receive payment from the Beis Havaad for serving the needs of the Jewish and Noahide community.

7. Advising Educational Systems: The Beis Havaad offers advice to schools and educational systems on the recommended topics to teach in yeshivas and schools, so that what is learned can further the "Redemption Needs" of Am Yisroel.

8. Providing Leadership: The Beis Havaad provides Jewish and Noahide leadership with the self-esteem and direction to lead their respective congregations towards Redemption.

9. Coordinating Compromise: The Beis Havaad is available to coordinate de-escalation, communication, and other forms of compromise and settlement for world leaders, governments, businessmen, and other global organizations, in its role as a light unto the nations.

10. Bringing Together Jewish Leadership: The Beis Havaad is the first time that officially diverse Jewish leadership is invited to be impressed by each other's wisdom, a pre-condition for the establishment of the Sanhedrim according to the Rambam.

בעזרת השם נעשה ונצליח

בברכת הגאולה

בשם בית הועד

יוסף אדרעי

coat of arms edery family sons of yosef.png
Sanhedrin Initiative MNGlobal.org
Sanhedrin Initiative MNGlobal.org
Sanhedrin Initiative MNGlobal.org
Picture3.png

Please Reach out to The Beis Hava'ad Lachachamim Here and we will Direct you to our current options.

(Now Accepting Applications).

contact
Beit Havaad
Lachachamim 

Thanks for submitting!
Picture1.png

Judges

Advisors

As The Beis Hava'ad Begins to assist in giving advice and direction to Jews and Noahides we present this video/conversation as an example for the kind of assistance in certain situations as they develop... one might expect when getting guidance on an issue.

1 of the issues we want to solve - corruption in the police globally.

About Rabbi Dr. B. Trappler Member of the Sanhedrin Establishment - Beis Hava'ad

After graduating Medical School in 1974 at WITS University in Johannesburg, Rabbi Dr. Trappler spent three years as a House-Officer in Medicine, Surgery, Pediatrics, and Intensive Coronary Care.

Having completed a psychiatric residency at the University of British Columbia, Vancouver, he moved to Brooklyn, where he completed a two-year Fellowship in Psychosomatic Medicine.

Dr. Trappler was Assistant Professor in Biological Research at Columbia University from 1988 to 1994

Dr trappler.jpg

AMI MY NATION - Lesson 1: Messiah's Light Explained

Dr. Brian M. Trappler in a clear, straightforward way, explains the divine plan of humanity. With bible and bible secrets as his sources, he gives us a window into solving today's troubling times. this in effect is the mission; making a dwelling place for the holy one blessed be he, here in this world, by adding goodness & kindness to usher in the redemption today, See the details of how this is practical in our video.

AMI MY NATION - Lesson 2: Education Today

This class - almost one hour long, gives us a amazing look on life - Rabbi Doctor B. Trapler tells us about the connection between today's rebellious youth being in a state of true spiritual deprivation.  Healing of the body and soul are seen as one integral unit. Ritual is more in keeping with the Psychology of Carl Jung who deferred to the Ramak as being the source of psychological truth. In particular, there is a symmetry between Maimonides descriptions  in his "Book of Knowledge" to the Archetypes described by Jung. These are all Divine sparks in exile which will be manifest at the time of the  of the redemption. The He is able to address the interface of psychology with Chabad mysticism.

AMI MY NATION - Lesson 3: Precious Stone Parable

מכתבו של כבוד קדושת אדונינו מורינו ורבינו הרבי מליובאוויטש משנת ה'תשכ"ח בנושא הסנהדרין.
יש לציין שלע"ד מכתב באגרות קודש הינו הוראה פרטית (משא"כ שיחות ומאמרים מוגים הם הוראה כללית). גם דעתו של הרבי הק' התחזק ביותר כל הקשור לגאולה בשנים שלאחרי זה בפרט אחרי שנת ה'תשמ"ח. 
כמו כן
אין במכתב זה שלילה להקמת הסנהדרין - כי אם צריך להיות הכנה נכונה ומצב שעליו אפשר לבסס את הסנהדרין.

Rebbe (32) - Copy.jpg
Rebbe.png
Rebbe.png
Rebbe.png

בהמשך לקבלת המכתב הנ"ל כבוד הרב דוד בר חיים הוסיף:

מכתב זה כתבתי לר' יוסף אדרעי בעקבות דברים שקראתי במכתבו של הרבי מליובאוויטש זצ"ל ששלח אלי.

kvod harav bar chaim.png

בשם ה' א-ל עולם

אור לט' באדר א' תשפ"ב

לכבוד הרבנים שליט"א –

לאחר שקראתי את מכתבו של הרבי מליובאוויטש זצ"ל בענין חידוש הסנהדרין, הנני להעיר:

א.    הנני רואה תיאום ברור, בנקודה אחת לפחות, בין דבריו זצ"ל לבין תפיסתי כפי שהשתדלתי להבהירה. הרבי קובע בצדק שעל כולם, כל אחד לפי מה שהוא, לפרסם ולהודות שיסוד קיום האומה בקיום התורה והמצוה. 


ב.    כן קובע שאם אין אדם מבין ומקבל בלב שלם את סמכות התורה ואינו מבין את עניינה, ברור שאין כל ערך לדיבוריו בענין הסנהדרין.


ג.    בדומה לכך טוען אני הק': צריך, קודם כל, שיהיה ציבור שבאמת חפץ בתורה אמת בשלמות, ללא פשרות, וללא דרשנות ציונות-דתית/ליטאית/חסידית. בית דין, כלשהו, יכול להתקיים ולפעול אך ורק כאשר יש ציבור שחפץ ומאמין בצורך בקיומו של בית דין. הוא הדבר אשר דיברתי. ציבור כזה יכון על ידי ייסוד 'קהילת תורת ארץ ישראל' אשר בראשה יעמוד 'בית הועד'. זאת תהיה נקודת ההתחלה. מדובר בקהילה במובן הרחב של המושג. משם תוכל להתפתח מציאות חדשה בכלל ישראל.


ד.    פעם שמעתי שהגר"א קוטלר זצ"ל קיבל את פניו של נגיד אחד שרצה לתרום להקמתה של ישיבת לייקווד. שאלו הנגיד: 'באיזו סדרי גודל מדובר?  כמה תלמידים צריכים שהישיבה תכיל?' השיבו הרב: 'אלף'. תמה הנגיד: 'כדי לגדל גדול אחד בתורה חייבים אלף תלמידים?' השיבו הרב: 'כן, אלף. אחד שיהיה גדול בתורה, ותשע מאות תשעים ותשעה מבינים'. רצה לומר: אם אין ציבור שיודע כבודה וקדושתה של תורה מהן, אם אין רבים המבינים שחייבים לפנות לגדול לעיתים קרובות בכל מיני עניינים, שיודעים להעריך את הגדול ואת רוחב דעתו וחכמתו – מה יתן לנו גדול בתורה, או אפילו כמה גדולים?  
הוא הדבר אשר דיברתי.

אוהבכם ומוקירכם
דוד חנוך יצחק בה"ר חיים רפאל ז"ל 

 

unnamed.jpg

MNG; #4 הקמת הסנהדרין התשפ''ב ישראל דיון ועדכון עם הרב דוד בר חיים והרב יוסף אדרעי

שיעור הלכות מלכים על ידי כבוד הרב דוד בר חיים שליט"א ראש חודש אדר ב' ה'תשפ''ב ארץ הקודש, רמת הגולן

MNG; #5 הקמת הסנהדרין התשפ''ב - עיר הקודש בני ברק - ארץ ישראל - דיון עם הרב יצחק סבג שליט"א והרב יוסף אדרעי

bottom of page