top of page

אמנון יצחק היגיע לגולן - שאלנו אותו על הקמת הסנהדרין

Updated: Jul 26, 2023שלום חברים, היום יום א' פרשת ואתחנן ה' מנחם אב ה'תשפ"ג שנה לבריאת העולם.


בשעה 8 בערב לערך היגיע הרב אמנון יצחק שליט"א לקצרין שברמת הגולן, אני (יוסף אדרעי) לא החמצתי את הרגע לבוא ולשאול כמה שאלות לגבי מה הרב חושב על הקמת הסנהדרין כהכנה וחלק מההכנות לביאת משיח והגאולה היום.
כבר שבוע שעבר שוחחתי מעל שעה עם מזכיר הרב על עקרוני הפעולות בהקשר להקמת הסנהדרין, וחשיבות העניין היום לעם ישראל לפי הלכה למעשה, כפי שהרמב"ם מסביר בהלכות מלכים פרק א הלכה א' ו ג' עיין שם, כי הרי אין ממנים מלך אלא על פי בית דין של שבעים זקנים, והרי מצוות מינוי מלך חל עלינו היות ויש ששים ריבוי בארץ ישראל.

הרב שאל דרש וחקר ושאל בסוף "בוא נגיד שאתה מוצא 70 זקנים ויש לך סנהדרין, מה תעשה אז?" אמרתי לו "נלך לכנסת ונגיד להם לעשות מקום לנו"....


לפי דעתי כשם שהימין מכריז "ארץ ישראל שייך לעם ישראל" כך גם שומרי תורה ומצוות חייבים להכריז "משה אמת ותורתו אמת"


או באופן המובן היום:


"המלכות של ארץ ישראל שייך לתמידי חכמים העוסקים בתורה יומם ולילה, והמלכות של ארץ ישראל שייך למלך יראי שמים הממונה על ידי 70 זקנים"


שהם ה"אנשי חייל יראי אלוקים אנשי אמת שונאי בצע".

בכל אופן היה מיוחד לבוא לשמוע דברי תורה כמים חיים על נפש עייפה, הרב דיבר על כבוד לתלמידי חכמים וכמה זה חשוב היום, הרב חילק לי סידור וכן הלכות שבת, הרב חילק כיפות וציצית לציבור, התפללנו ערבית, והרב והצוות המדהים שלו סידרו בעין יפה את הציוד. ישר כח לכל העוסקים בצרכי ציבור באמונה שהקדוש ברוך הוא ישלם שכרם וכו'.
אני יודע שאנשים רבים יתחזקו בתורה תפילה וגמילות חסדים בזכות הרב שביקר, וכמו שהבעל שם טוב אומר "נשמה יורדת לעולם 70 80 שנה רק כדי לעשות טובה לאחר" על אחת כמה וכמה הרב אמנון יצחק וחסידיו שמוסרים נפש כדי להגיע לסוף הארץ כדי לעורר יהודים פשוטים לחזור לאביהם שבשמים.


בסיום האירוע הבאתי לרב את הסמל של שופטים ויועצים דימות המשיח במתנה, היות ואנו מכירים בו כאחד אשר עשה גדולות להוציא את האמת בשנתיים של השקרים וההסתה של מלכויות הרשעה בכל הקשור לחיסון הרעל, מסיכות וגזירות ההשמדה ר"ל.
בעזרת השם יתברך שמו תמיד לעולם ועד נעשה חיל ונעשה ונצליח בהקמת 70 זקנים ובהקמת טוב צדק ויושר בארץ ישראל ובכל העולם כולו.


ללמוד יותר על הקמת הסנהדרין לחצו כאןhttps://shofar.tv/lectures/1537 full speech of yosef edery with amnon yitschak.


1:05:39 אני (יוסף אדרעי מתחיל את השאלה שלי להרב אמנון יצחק)
בברכה,

הרב יוסף אדרעי,

יועץ הסנהדרין.

052-497-1349

wwmoshiachnow@gmail.com


115 views5 comments

5 Comments


🕎 A DREAM comes true !! ... The

🕎 RE-ESTABLISHMENT of the SANHEDRIN, JERUSALEM is the

✅️ ANSWER to almost 3.000 years prayers of the CILDREN of ISRAEL,

ain't it ⁉️


Shalom Wolle

Like
Replying to

I totally agree, this is the practical command from the torah we can do, great plans for the upcoming days underway including a visit to the temple institute of Rabbi Yisrael Ariel! Will keep the team posted.

Like

Please translate.

Like
Replying to

Vielen lieben Dank Wolle. Toda .

Like

Moshiach News Global Articles: News Updates for the Moshiach Elite Community,

Everything in relation to Moshiach, Redemption, Current Events, Global Peace and Positive Change.

 we hope to keep the dream of peace and respect between all mankind here, please check back from time to time to see what we are discussing and help create the change you want to see in the world by sharing the articles you like.

bottom of page